ศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โพสต์30 ส.ค. 2560 20:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไปศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ของ สพป.น่าน เขต 2  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560

Comments