สอบคัดเลือกพนักงานคอมพิวเตอร์

โพสต์17 มิ.ย. 2559 04:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานคอมพิวเตอร์ โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559  ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559   ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยมี นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  กำกับดูแลให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม

Comments