สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย

โพสต์28 พ.ย. 2558 20:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558   คณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2   ณ ห้องสอบโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่  โดย นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  กำกับดูแล  ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

Comments