เตรียมความพร้อมค่ายคุณธรรมสุจริตตามรอยพ่อเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

โพสต์23 พ.ค. 2560 01:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมค่ายคุณธรรมสุจริตตามรอยพ่อเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม  ศูนย์พัฒนาวิชาการ  สพป.แพร่ เขต 2

Comments