เตรียมประชุมสภากาแฟ

โพสต์18 มี.ค. 2559 01:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 18 มีนาคม 2559  ณ ห้องประชุม สพม. เขต 37  นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมดำเนินการประชุมสภากาแฟ ซึ่งจังหวัดแพร่กำหนดให้มีการประชุมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสานงานอย่างไม่เป็นทางการของภาคราชการ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ โดยในเดือนเมษายน 2559 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ

Comments