เตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.

โพสต์1 พ.ค. 2561 03:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป. ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป. (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments