ติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล

โพสต์13 ก.ค. 2560 01:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ออกตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของ ร.ร.บ้านปางมะโอ, ร.ร.บ้านปางไฮ, ร.ร.บ้านป่าคาป่าม่วง, ร.ร.บ้านแพะทุ่งเจริญ, ร.ร.บ้านแม่ขมิง, ร.ร.บ้านแม่กระต๋อม, ร.ร.บ้านแม่แฮด   ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

Comments