ติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

โพสต์11 ก.ค. 2560 00:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ออกตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการศึกษาตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านเค็ม และ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ  ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 

Comments