ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาศ สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ออกตรวจติดตามโรงเรียนในอำเภอสูงเม่น ได้แก่ ร.ร.บ้านกวาง, ร.ร.วัดมงคลถาวร, ร.ร.วัดสิทธิวิมล, ร.ร. บ้านเหล่า, ร.ร. บ้านน้ำฮอก, ร.ร.วัดศรีดอก, ร.ร.บ้านทุ่งเจริญ, ร.ร.บ้านดอนชัย, ร.ร.บ้านช่องลม  โดยกำหนดประเด็นการออกตรวจติดตาม การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน, ปริมาณอาหารและคุณภาพอาหารกลางวัน, การใช้เมนู Thai School Lunch จัดรายการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และภาวะโภชนาการของนักเรียน  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561


Comments