ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายคำรณ กิ่งแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2  พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ออกตรวจติดตามโรงเรียนในอำเภอสูงเม่น ได้แก่ ร.ร.บ้านป่าไผ่, ร.ร.บ้านห้วยกูด, ร.ร.บ้านแม่ยุ้น, ร.ร. บ้านห้วยลากปืน  โดยกำหนดประเด็นการออกตรวจติดตาม การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน, ปริมาณอาหารและคุณภาพอาหารกลางวัน, การใช้เมนู Thai School Lunch จัดรายการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และภาวะโภชนาการของนักเรียน  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561

Comments