ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์11 มิ.ย. 2561 02:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ออกตรวจติดตามโรงเรียนในอำเภอลอง ได้แก่ ร.ร.บ้านทุ่งตากล้า, ร.ร.บ้านนาหลวง, ร.ร.บ้านดอนมูล, ร.ร.บ้านแม่ปาน, ร.ร.บ้านแม่หลู้, ร.ร.บ้านปากกาง  โดยกำหนดประเด็นการออกตรวจติดตาม การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน, ปริมาณอาหารและคุณภาพอาหารกลางวัน, การใช้เมนู Thai School Lunch จัดรายการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และภาวะโภชนาการของนักเรียน  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561

Comments