ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์12 มิ.ย. 2561 00:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส  สินมณี  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ออกตรวจติดตามโรงเรียนในอำเภอสูงเม่น  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ร.ร.บ้านวัดตอนิมิตร, ร.ร.บ้านหัวดง, ร.ร.บ้านบวกโป่ง ,ร.ร.บ้านพระหลวง, ร.ร.บ้านกาศ, ร.ร.บ้านค่างาม, ร.ร.บ้านดอนมูล, ร.ร.บ้านดอนแก้ว, ร.ร.ชุมชนบ้านบวกโป่ง  โดยกำหนดประเด็นการออกตรวจติดตาม การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน, ปริมาณอาหารและคุณภาพอาหารกลางวัน, การใช้เมนู Thai School Lunch จัดรายการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และภาวะโภชนาการของนักเรียน

Comments