ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์12 มิ.ย. 2561 00:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายคำรณ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ออกตรวจติดตามโรงเรียนในอำเภอเด่นชัย  โรงเรียนเด่นชุมพล, โรงเรียบ้านปงป่าหวายโรงเรียนบ้านปางเคาะ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561   

Comments