ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์12 มิ.ย. 2561 02:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ออกตรวจติดตามโรงเรียนในอำเภอลอง  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ร.ร.บ้านแป้น, ร.ร.บ้านเหล่า, ร.ร.บ้านแหลง   โดยกำหนดประเด็นการออกตรวจติดตาม การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน, ปริมาณอาหารและคุณภาพอาหารกลางวัน, การใช้เมนู Thai School Lunch จัดรายการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และภาวะโภชนาการของนักเรียน

Comments