ติดตามงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์23 พ.ค. 2561 21:03โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  นางนิตยา เผือดจันทึก ผอ.กลุ่มบริหารสำนักงาน สอ.สพฐ. พร้อมด้วย นางมะลิวรรณ ศรีนา ผอ.ตสน.สพป.สมุทรสงคราม และนายนิพนธ์ พูลศิลป์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สอ.สพฐ. ติดตามงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน ของ สพป.แพร่ เขต 2 โดยมี นายกัมปนาท  ศรีเชื้่อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments