ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โพสต์16 พ.ย. 2558 01:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรเสน ทั่งทอง และคณะ  ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร และ ร.ร.บ้านปงหัวหาด  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558  

Comments