ติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์12 ก.ย. 2560 20:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อ นายพจน์ เจริญสันเทียะ ประธานและคณะติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 13 กันยายน 2560  ณ ห้องกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments