ติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงาน เกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน

โพสต์23 พ.ค. 2560 01:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงาน เกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและการบริหารจัดการหนังสือยืมเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  ซึ่งมีกำหนดการตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านน้ำริน, ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง, ร.ร.บ้านใหม่, ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ป้าก  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

Comments