ติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์10 ส.ค. 2559 01:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559  ณ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Comments