ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน

โพสต์9 พ.ค. 2561 01:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการออกติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ณ ร.ร.วัดศรีดอก, ร.ร.บ้านสลก และ ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 

Comments