ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ณ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม อ.สูงเม่น

โพสต์20 ก.พ. 2563 23:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ณ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม อ.สูงเม่น

Comments