ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน

โพสต์17 มี.ค. 2560 01:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเพื่อประกอบพิจารณาความดีความชอบ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ของกลุ่มโรงเรียนสูงเม่น ณ ร.ร.วัดพระหลวง

Comments