ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล อ.เด่นชัย

โพสต์2 ก.ค. 2563 06:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะของคณะติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล อ.เด่นชัย

Comments