ตรวจเยี่ยมการประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้น ป.1

โพสต์15 มี.ค. 2559 02:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ออกตรวจเยี่ยมการประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2558  ณ สนามสอบ ร.ร.วัดศรีดอก และ ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร ในวันที่ 15 มีนาคม 2559  

Comments