ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2561

โพสต์17 พ.ค. 2561 02:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ. สพป. แพร่ เขต 2  พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2561 ของ ร.ร.บ้านค้างปินใจ, ร.ร.บ้านปางไฮ, ร.ร.บ้านปางมะโอ, ร.ร.บ้านนาใหม่, ร.ร.บ้านใหม่, ร.ร.บ้านวังกวาง, ร.ร.บ้านแม่ตื้ด และ ร.ร.บ้านแม่แฮด  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561  

Comments