ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

โพสต์16 พ.ค. 2561 21:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แแพร่ เขต 2 และคณะกรรมการ ออกตรวจเยี่ยมความพร้อม  ในการจัดการเรียนการสอน เปิดภาคเรียนที่ 1/2561  ของ ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง, ร.ร.บ้านค้างตะนะ และ ร.ร.บ้านแม่รัง, ร.ร.บ้านนาตุ้ม, ร.ร.บ้านไผ่ล้อม  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

Comments