ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ

โพสต์27 มิ.ย. 2560 23:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ออกตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่แปง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

Comments