ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์18 ก.พ. 2559 01:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านห้วยกูด, ร.ร.บ้านไทรย้อย, ร.ร.เด่นไชยประชานุกูล  เพื่อเตรียมรับการตรวจราชการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

Comments