ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์19 พ.ค. 2560 01:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม ของ ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ป้าก, ร.ร.บ้านแม่สิน และ ร.ร.บ้านค้างใจ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้บริหาร ครู  นักเรียน และนิเทศ ด้านวิชาการ ติดตามการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

Comments