ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์21 ส.ค. 2560 02:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ออกตรวจเยี่ยมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดศรีดอกและโรงเรียนบ้านห้วยไร่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน   ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560   

Comments