ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์19 ธ.ค. 2560 23:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง เพื่อตรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนเชตวันวิทยา พระปริยัติธรรม วัดเชตวัน. ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ หลังจากนั้นออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่รัง ซึ่งคณะศึกษานิเทศก์ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของ ร.ร.บ้านแม่รัง ด้วย 

Comments