ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อ

โพสต์2 ธ.ค. 2562 23:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

Comments