ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนมูล

โพสต์15 ก.พ. 2561 23:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนมูลให้กำลังใจแก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ซึ่งในวันนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน นอกจากนี้ได้พบปะกับผู้ปกครอง, คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   

Comments