ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่า

โพสต์7 ม.ค. 2561 23:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินกลุ่มยุวเกษตรดีเด่น, ครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรดีเด่น ระดับชาติ ของโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎรบำรุง). โดยมี นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม ผอ.ร.ร.และตณะครูให้การต้อนรับ ในวันที่ 8 มกราคม 2561
Comments