ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาตุ้ม

โพสต์5 ต.ค. 2561 00:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแผนงานการขับเคลื่อนการดำเนินงาน PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านนาตุ้ม กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง โดยมี นางศิปภา ปุญชุพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตุ้มและคณะครูให้การต้อนรับ

Comments