ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านผาสุก

โพสต์16 ส.ค. 2559 02:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านผาสุก และตรวจระดับน้ำแม่ยมบริเวณสะพานหน้าโรงเรียน พร้อมย้ำทุกโรงเรียนในสังกัดให้เฝ้าระวังอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น

Comments