ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปงหัวหาด, โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น

โพสต์8 มี.ค. 2561 00:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปงป่าหวาย , โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น  ในวันที่ 8 มีนาคม 2561

Comments