ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก

โพสต์6 ม.ค. 2559 06:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก อ.วังชิ้น  ในวันที่ 6 มกราคม 2559

Comments