ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล

โพสต์19 ก.พ. 2559 06:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 , นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  

Comments