ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบภัย

โพสต์5 พ.ค. 2560 00:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายชูชาติ  พอจิต ผอ.กลุ่มอำนวยการ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ อ.วังชิ้น และโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ อ.สูงเม่น  เพื่อสำรวจสภาพความเสียหายเนื่องจากประสบภัยพายุฤดูร้อน สร้างความเสียหายให้แก่อาคารเรียน  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

Comments