ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

โพสต์9 มี.ค. 2559 00:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT (National Test) การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ร.ร.บ้านแม่จองไฟ และ ร.ร.บ้านปากกาง
Comments