ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3

โพสต์7 มี.ค. 2560 23:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (NT) ของนักเรียนชั้น ป.3 ณ สนามสอบ ร.ร.บ้านห้วยไร่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560  
Comments