ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

โพสต์28 ก.พ. 2559 05:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ณ สนามสอบ ร.ร.เทพนารี และ ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559  

Comments