ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net

โพสต์5 ก.พ. 2560 19:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2560 23:12 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2 ]
วันที่ กุมภาพันธ์ 2560 นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ กำกับ ติดตาม แนะนำให้คณะกรรมการดำเนินการสอบยึดถือปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและโปร่งใส ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2559  ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่นและเด่นชัย โดยการทดสอบเป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย
Comments