ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

โพสต์4 ก.พ. 2561 19:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 และกำกับติดตามความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนดไว้ในคู่มือการจัดสอบ ณ สนามสอบ ร.ร.บ้านหัวดง, ร.ร.ชุมชนบ้านบวกโป่ง, ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ, ร.ร.เด่นไชยประชานุกูล, ร.ร.บ้านบ่อแก้ว  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

Comments