ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

โพสต์4 ก.พ. 2561 19:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 และกำกับติดตามความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนดไว้ในคู่มือการจัดสอบ ณ สนามสอบ ร.ร.ปากจอกวิทยา, ร.ร.บ้านวังเบอะ, ร.ร.บ้านนาพูน, ร.ร.บ้านแม่กระต๋อม, ร.ร.บ้านค้างปินใจ, ร.ร.บ้านใหม่, ร.ร.สัมฤทธิบุญวิทยา พระปริยัติธรรม, ร.ร.บ้านไผ่ล้อม ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ร.ร.บ้าน้ำริน, ร.ร.บ้านบ่อแก้ว, ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ, ร.ร.ชุมชนบ้านบวกโป่ง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

Comments