ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET พื้นที่อำเภอเด่นชัย

โพสต์27 ก.พ. 2559 19:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  

Comments