ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ร.ร.เทพนารี

โพสต์27 ก.พ. 2559 01:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ณ สนามสอบ ร.ร.เทพนารี อ.สูงเม่น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  

Comments