ต้อนรับผู้บริหารและครูในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กภาคเหนือ

โพสต์23 ก.พ. 2559 01:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 กล่าวต้อนรับผู้บริหารและครูในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กภาคเหนือ ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

Comments