ต้อนรับ รอง ผอ.สพป.

โพสต์24 ม.ค. 2560 18:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 23 มกราคม 2560 คณะบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ นางศุภมาส สินมณี เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ณ สพป.แพร่ เขต 2 อ.ลอง จ.แพร่

Comments